Laika posmā no 29. janvāra līdz 27. aprīlim Ventspils Strptautiskā Radioastronomijas centra (VSRC) darbinieki atradās komandējumā Mančestrā, Apvienotajā Karalistē, kur piedalījās projekta partnera Mančestras Universitātes radioastronomijas institūta “Jodrell Bank Centre for Astrophysics” (JBCA) rīkotajās radioastronomisko datu apstrādes un datu apstrādes automatizācijas trīs mēnešu mācībās.

Vērts pieminēt, ka Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra gādībā atrodas Irbenē esošie radioteleskopi RT-32 un RT-16. Turklāt, 2019. gadā Irbenes radioteleskopu teritorijā savu darbību plāno uzsākt arī jaunās paaudzes zemo frekvenču antenu masīva (Low Frequency Antenna Array) LOFAR,  kurš būs daļa no starptautiskā LOFAR antenu masīva jeb lielā LOFAR teleskopa.

Tā kā VSRC tikai nesen iesaistījās šāda veida projektos un LOFAR ir jaunās paaudzes radioteleskops, mācībās iegūtās zināšanas ir kvalitatīva VSRC kompetences un Latvijas zinātnes izaugsmes veicināšana salīdzinoši jaunā radioastronomijas sfērā – parabolisko antenu un LOFAR interferometrisko datu apstrādē.

Mācību rezultātā VSRC darbinieki apguva jaunas un papildināja jau esošās zināšanas un iemaņas radioastronomijā:

  • teorētiskie pamati radioastronomijā;
  • interferometrijas pamatprincipi;
  • eMERLIN radioastronomisko datu kalibrācija;
  • radioastronomisko karšu izveide un paškalibrācija;
  • radioastronomisko objektu dekonvolvēšana;
  • ne-koplanāru bāzēs līniju izraisītie efekti sintēzes radioteleskopos.

Iegūtās zināšanas un kompetence ļauj izprast radioastronomisko datu apstrādes principus un mācību turpināšanas gadījumā nākotnē ļaus VSRC implementēt analoģiskus risinājumus datu apstrādē. Sadarbību starp institūtiem ir plānots turpināt un iegūtos rezultātus ir plānots apkopot zinātniskajās publikācijās.

Bildes no apmācībām

Vairāk par projektu BALTICS skatīt šeit.