Jaunumi

Pasaules lielie radioteleskopi strādā Latvijas astronomu labā

Pasaules lielie radioteleskopi strādā Latvijas astronomu labā

2019. gada 31. oktobrī visi aktīvie Eiropas Ļoti garas bāzes interferometrijas tīkla (EVN) radioteleskopi pirmo reizi ilgstoši, 10 stundas, strādāja Latvijas radioastronomu labā. Šajā laikā 11 pasaules radioteleskopi, ieskaitot Efelsbergas 100 m un arī...

Projekta ATVASE ietvaros notika seminārs par tālizpētes datu apstrādi

Projekta ATVASE ietvaros notika seminārs par tālizpētes datu apstrādi

2019.gada septembra beigās, Ventspils Augstskolā, notika projekta “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” (projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/009) darba seminārs “Tālizpētes datu apstrāde –...

This web page is created within BALTICS project funded from the European Union’s Horizon2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No.692257