Projekta “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros četri VSRC darbinieki – Gatis Gaigals, Evita Vaviļina, Atvars Nikolajevs un Kaspars Prūsis no 8. līdz 13. janvārim viesojās projekta partnera Nīderlandes radioastronomijas institūtā ASTRON (Dvingelū, Nīderlande), kur piedalījās projekta BALTICS ietvaros rīkotajā “Long‑baseline LOFAR busy week” jeb garas bāzes līnijas LOFAR datu apstrādes seminārā.

Seminārā piedalījās dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm, piemēram, Vācija, Francija, Īrija, Polija. Semināra laikā VSRC darbinieki iepazinās ar garas bāzes līnijas teleskopu galvenajiem darbības principiem, priekšrocībām un trūkumiem, kā arī datu apstrādes procesu. Praktiski semināra laikā tika gan risinātas tehniskas un tehnoloģiskas problēmas, kas saistītas ar garas bāzes līnijas LOFAR novērojumu datu apstrādes dažādiem posmiem, lai veiktu uzlabojumus rīkiem, kas tiek izmantoti garas bāzes līnijas lietotāju kopienā, gan apstrādāti garas bāzes līnijas LOFAR novērojumu dati un iegūti attēli.

Iegūtās zināšanas un kompetence ļauj labāk izprast LOFAR datu apstrādē izmantotos principus un tehniskās problēmas, kas var noderēt nākotnē, saskaroties ar līdzīgām problēmām datu apstrādes procesa uzlabošanā.

Informācija par projektu BALTICS šeit.

Attēls no VSRC darbinieku pirmā semināra Nīderlandē.

Atvara Nikolajeva, Gata Gaigala, Evitas Vaviļinas un Kaspara Prūša datu apstrādē iegūtie attēli.