Projekta “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi VSRC darbinieki no 25. jūnija līdz 17. septembrim piedalījās projekta partnera Mančestras Universitātes vadītajā trīs mēnešu praksē „Interferometra uzbūve un attīstīšana” („Interferometer Development and Construction”).

Prakse norisinājās Džodrela Benka observatorijā (Jodrell Bank Observatory), kas ir Mančestras Universitātes Džodrela Benkas astrofizikas centra daļa. Prakses mērķis bija darbs pie šajā observatorijā esošā teleskopa „The Manchester University Student Telescope” (MUST, “Mančestras Universitātes Studentu Teleskops”), izzinot tā uzbūvi, pārbaudot tā atsevišķo mezglu un kopējo veiktspēju, veicot esošā dizaina uzlabojumus un izmantoto tehnisko risinājumu optimizāciju.

MUST ir fāzētu antenu masīvu teleskops jeb interferometrs, kas kalpo kā testa stends, ar kura palīdzību studenti varētu vienkāršotā veidā apgūt interferometra darbības principus. MUST plānots izmantot kā studentu apmācību instrumentu, ar kuru veiktu netiešus Saules diametra mērījumus, pulsāru novērojumus un meklētu dinamiskus radioastronomiskā starojuma uzplaiksnījumus (fast radio bursts).

Papildus darbam pie MUST, pēdējā prakses nedēļā VSRC darbinieki piedalījās arī Mančestras Universitātes organizētajā LOFAR (Low-Frequency Array) garas bāzes līnijas interferometrijas seminārā Nīderlandes Radioastronomijas institūtā ASTRON, kur tika risinātas datu apstrādes un radioastronomisko avotu modelēšanas problēmas.

Prakses laikā visi plānotie uzdevumi tika īstenoti un šobrīd ar MUST jau ir iegūti pirmie kvalitatīvie Saules novērojumu dati. MUST turpmāk tiks izmantots kā Mančestras Universitātes studentu apmācību istruments, lai sagatavotu jaunos zinātniekus darbam ar LOFAR, EVN (The European VLBI Network), SKA (Square Kilometre Array) un ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

Iegūtās zināšanas un kompetence, strādājot pie MUST attīstīšanas, ļauj izprast vienkāršota interferometra uzbūvi un tā darbības principus. Ne mazāk svarīgi, ka iegūtā kompetence ļauj izveidot analogu vai līdzīgu studentu teleskopu Irbenē.