2019. gada 24. augustā VSRC vadošais pētnieks Artūrs Vrubļevskis ar popularzinātnisku vieslekciju “Notikumi uz Saules. To ietekme uz Zemi un pētījumi Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā” piedalījās Lielzeltiņu observatorijas atvērto durvju pasākumā. Vieslekcijā pētnieks gan vispārīgi izklāstīja par Saules aktivitāti un ietekmi uz Zemi, gan arī iepazīstināja klausītājus ar Saules pētījumu grupas veiktajiem pētījumiem VSRC, beigās arī atbildot uz klausītāju visdažādākajiem jautājumiem.

Lielzeltiņu observatorija ir astronomijas amatieru observatorija Talsu novadā. To vada astronomijas entuziasts Sergejs Klimanskis, un atvērto durvju dienas ir ikgadējs pasākums. Šogad papildus vieslekcijai programmā bija ar astronomijas tematiku saistītas gleznu izstādes apskate, muzikālas uzstāšanās, viktorīna un, protams, debess objektu novērojumi observatorijas teleskopos.

“VSRC vadošais pētnieks A.Vrubļevskis vada populārzinātnisku vieslekciju par Saules pētījumiem VSRC un to nozīmi. Foto: S.Klimanskis”

Artūrs Vrubļevskis saņem atbalstu ERAF projekta Nr. 1.1.1.2/16/1/001 “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/079 “Uzbūve Saules magnetizētajai atmosfērai (USMA)” ietvaros.