Projekta BALTICS (“Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration and Sustainability”, projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centrs”  inženieri no 23. jūlija līdz 3. augustam piedalījās projekta partnera Nīderlandes Radioastronomijas institūta ASTRON vadītajā divu nedēļu praksē.

Prakses galvenais mērķis bija pētīt iespēju noteikt tuvā lauka (near field) radiofrekvenču traucējumavotu (RFI) atrašanās vietu, izmantojot LOFAR zemo frekvenču diapazona antenu (LBA – Low Band Antenna) masīvu, tādējādi apgūstot LOFAR stacijas zema līmeņe kontroli vienas stacijas režīmā.

Tāpat praktikanti strādāja pie programvadāmā radio (SDR) un Linux bāzes minidatora Odroid risinājuma AM radiostaciju radīto traucējumu monitoringam.

Šie uzdevumi ne tikai ļāva Ventspils Augstskolas inženieriem apgūt LOFAR stacijas zema līmeņa piekļuves vadību, bet arī papildināt starpdisciplinārās zināšanas tādās nozarēs, kā Python programmēšana un SDR.

Attēli no VSRC inženieru prakses Nīderlandē

 

Vairāk par projektu BALTICS.