Šī gada 23. – 24.augustā Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” rīko piekto ikgadējo starptautisko konferenci “Pielietojamā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”/ „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing” (BAASP). Tā ir Baltijas reģiona gan lietišķa, gan zinātniska konference, kur šogad Latvijas, Zviedrijas un Krievijas zinātnieki apspriedīs aktuālas problēmas astrofizikā, starpdisciplinārus risinājumus informācijas un datu apstrādē, kuri saistīti ar kosmosu un kosmosa objekta novērojumiem, tajā skaitā Saules un Zemes novērojumi un tālizpēte no mākslīgajiem pavadoņiem. Īpašu interesi rada ziņojums par Eiropas Kosmosa aģentūras mākslīgā pavadoņa THOR (“Turbulence Heating Observer”) palaišanu, precīza magnētiskā un elektriskā lauka mērīšanu, kā arī plazmas daļiņas mērīšana, Saules sistēmā ļaus noskaidrot kā nemierīga plazmas izplūde paātrina atsevišķas daļiņas.

Viens no spēcīgākajiem astronomiskajiem instrumentiem Baltijas reģionā ir Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra 32-metrīgais radio teleskops. Lielākā daļa no referātiem ir saistīta ar šo instrumentu un tā izmantošanu kooperatīvā novērošanā, kā piemēram, iespaidīgie Sevišķi garas bāzes interferometriskie radio novērojumi ar lielu izšķirtspēju.

Sīkākai informācijai: baasp2017@venta.lv