Šī gada 26. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikā norisinājās 24 stundu hakatons, kurā komandām bija jāmeklē risinājumi dažādām ar klimatu un vidi saistītām problēmām, pielietojot Copernicus satelītu datus.

Šogad dalībniekiem bija jārisina vairāku Latvijas pašvaldību definētas problēmas, kas sevī ietvēra piesārņojuma izplatīšanos pilsētvidē, ūdens novades nodrošināšanu plūdu vai pavasara palu laikā, auto transporta kustību pilsētu galvenajās ielās un krasta erozijas izraisītas problēmas. Starp pašvaldībām, kas piedāvāja savus izaicinājumus, ietilpa Cēsu novads, Jelgavas pilsēta, Liepājas pilsēta, Ogres novads, Salacgrīvas novads un Valmieras pilsēta.

Hakatona pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar pašvaldību izvirzītajiem izaicinājumiem. Pasākuma turpinājumā dalībnieki, konsultējoties ar mentoriem, strādāja starpdisciplinārās komandās, lai šiem izaicinājumiem meklētu praktiskus un pielietojamus risinājumus.

“Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018” hakatonā piedalījās arī VeA IZI “VSRC” tālizpētes nodaļas programmētāji Roberts Ķēniņš un Nils Bērziņš.

Attēli no Copernicus Hackathon and Climathon Riga 2018

Komanda, kurā bija R. Ķēniņš, meklēja risinājumus krasta erozijas problēmai Salacgrīvas novadā, kur šo dabas procesu rezultātā tiek noskaloti ceļi un kur jūras krasta līnija bīstami pietuvojas dzīvojamām mājām.

Liepājas pilsētas pašvaldības problēmu, kas saistīta ar ostā pārkrauto ogļu putekļu izplatīšanos pilsētvidē, risināja komanda, kuras sastāvā bija N. Bērziņš. Kā savu risinājumu komanda piedāvāja sienas izveidi ostas termināļa teritorijā, kam iestrādāts tīkls, kas aiztur putekļu nonākšanu ārpus ostas teritorijas. Komanda pēc žūrijas vērtējuma ieguva 2. vietu, kas tai dod iespēju piedalīties Climate-KIC Greenhouse biznesa inkubatorā, lai attīstītu savu ideju.