2017. gada 17. janvārī VSRC pētnieki, izmantojot atjaunoto Irbenes RT-16 radioteleskopu, piedalījās EVN (Eiropas VLBI tīkls) organizētajā reāllaika sevišķi lielas bāzes interferometrijas (e-VLBI) novērojuma testa seansā RSO02, kurā iegūti pozitīvi kross korelācijas rezultāti. Šāda tipa eksperimentā RT-16 piedalījās pirmo reizi. Seansā piedalījās lielākās Eiropas radio observatorijas, tai skaitā Efelsbergas, Medičinas, Toruņas, un citas stacijas. Novērojums tika veikts 1.6 GHz ar reāllaika datu plūsmas ātrumu 1 Gbit/s.

Amplitūda interferencei, kas iegūta starp RSO02 novērojuma dalībnieku, tai skaitā Irbenes (Ir) un Efelsbergas (Ef) signāliem.

RT-16 radioteleskops