Laika posmā no 2020. gada 24. janvāra līdz 2020. gada 2.februārim tika veiktas vairākas radioastronomisko novērojumu sesijas, ar mērķi notestēt Irbenes RT32 radio teleskopa iespējas, novērojot ne-spožu* OH māzerus 1.665MHz un 1.667MHz frekvencēs. Novērojums tika organizēts projekta “Kompleksie Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi” (Nr. lzp-2018/1-0401) ietvaros, kura viena no aktivitātēm ir Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi, iekļaujot komētu OH māzera līniju detektēšanu (plūsmas blīvums mērāms ap 40mJy jeb 0.04Jy) 1.665MHz un 1.667MHz frekvencēs.

Veicot 1.6 GHz frekvenču joslas uztvērēja uzlabojumus un apkārtējo sistēmu trokšņu mazināšanas aktivitātes, pirmo reizi VSRC vēsturē tika iegūts trokšņu vidējais līmenis zem 0.25 Jy 1.665MHz un 1.667MHz frekvencēs, apstrādājot vairāku dienu novērojumu datus. Darbs pie novērojumu izpildes un datu apstrādes turpinās, jo vēlamais rezultāts ir samazināt rezultējošo trokšņa līmeni līdz 0.02Jy, lai varētu sekmīgi detektēt Saules sistēmas komētas 1.6GHz frekvenču joslā.

Datu apstrādes rezultātā iegūtais R Lmi [1] objekta OH māzera spektrs: 1665MHz frekvence (LCP – kreisā cirkulārā polarizācija). 1665 MHz līnijas profils sastāv no diviem izteiktiem maksimumiem, kur  iegūtie radiālie ātrumi ir V1= -3.86 km/s un V2 = +4.69 km/s un plūsmas blīvums atteicīgi F1max = 1.57Jy un F2max = 2.28 Jy.

 

*Par ne-spožu māzeri tiek saukts, ja tā plūsmas blīvums ir zem 2 Jy.

[1] Vairāk informācijas par novērojamo objektu var atrast SIMBAD astronomiskā datubāzē: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-basic?Ident=R+Lmi&submit=SIMBAD+search