Pētniecība

Pētniecības virzieni

 • Saules fizika
 • Inženierfizika
 • Tuvā kosmosa objektu pētījumi
 • Atjaunojamās enerģijas pētījumi
 • Kiberfizikālās sistēmas
 • Satellītinženierija
 • Jaunās radioteleskopu tehnoloģijas

Projekti

 • Valsts finansēti projekti
 • Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti
 • Starptautiskie projekti
 • HORIZON 2020 ietvara programmas projekti
 • Eiropas Kosmosa Aģentūras (EKA) projekti

Vairāk

Publikācijas

 • SCOPUS

Vairāk

Grāmatas

 • Rakstu krājumi “Space Research Review”

Vairāk

Pakalpojumi

 • Inženierfizika
 • Prototipēšana
 • Tālizpēte
 • Pasūtījuma pētījumi
 • Konsultācijas, apmācības
 • Viedās tehnoloģijas
 • Novērojumi ar radioteleskopiem

Vairāk