Nedēļas sasniegumi

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs (VSRC) izsludinājis jaunu tradīciju – nedēļas sasniegumi.

Katras nedēļas beigās VSRC darbinieki aicināti iesūtīt nelielu aprakstu un 1 attēlu par paveiktajiem darbiem, tie var būt – nopublicēti raksti, rezultatīvas vizītes, jaunu prasmju apgūšana, jaunu programmu notestēšana, projekta pieteikuma iesniegšana vai aktivitāte projektā u.c. Iesniegumi tiks izvērtēti un labākie ievietoti mājaslapā.

Labākos rakstus skatīt šeit:

Iznācis raksts astrofizikas žurnālā

5. - 11. novembra labākā sasnieguma autors: vadošais pētnieks Juris Kalvāns 2018. gada novembrī pēcdoktorantūras projekta “Kosmisko staru izraisītas starpzvaigžņu putekļu sasilšanas ķīmiskās sekas” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/I/16/194) ietvaros publicēts VSRC vadošā...

Irbenes RT-32 uzstādīts jauns uztvērējs L diapazonam

Viens no 22.-26. oktobra nedēļas sasniegumiem. Autors: elektronikas inženieris Mārcis Bleiders Šonedēļ  Irbenes RT-32 tika uzstādīts jauns, uzlabots uztvērējs L diapazonam (1.36 -  1.72 GHz) un šobrīd tiek veikti tā testi un kalibrēšana. Šo uztvērēju, kurš...