2018.gada 10. septembrī, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus par darbu pabeigšanu, ir veiksmīgi pabeigti 2018. gada vasarā iesāktie radioteleskopa RT-32 remontdarbi – izveidots Drošības traps radioteleskopa RT-32 balsta režģa augšdaļā, veikta RT-32 balsta režģa cauruļu iekšējo virsmu pretkorozijas apstrāde, kā arī veikta RT-32 balsta režģa pamatnes cauruļu virsmas attīrīšana, pretkorozijas apstrāde un virsmas krāsošana. Pabeidzot darbus, tiek sasniegti plānotie rezultāti 3 plānotajās darbības, projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/010 “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3.kārta” ietvaros.

Remontdarbi tika pabeigti saskaņā ar plānoto laika grafiku un ievērojot līgumos noteiktos termiņus. Būvdarbus veica SIA “Akro” un kopējā līgumcena (bez PVN) sastādija 167 752,80 EUR. Būvuzraudzību objektā veica SIA “Built EX”, kopējā summa par būvuzraudzību sastādija 3 900,- EUR. Pašlaik vēl notiek dokumentācijas sakārtošana, kura saskaņā ar līguma nosacījumiem ir jāpabeidz līdz 2018.gada 30.novembrim.

Paveiktie būvdarbi būtiski uzlabos Radioteleskopa RT-32 metāla balsta struktūras noturību pret ārējās vides ietekmi, kā arī uzlabos VSRC inženiertehniskā personāla darba vidi.