Šajā nedēļā ir pabeigts darbs pie LOFAR antenu montāžas procesa un kopš 12. augusta Irbenē atrodas ASTRON eksperti, kas strādā pie antenu pārbaudēm, testiem un kalibrēšanas.
Jau esam saņēmuši pozitīvu atzinumu par zemo frekvenču (LBA) antenu veiktspēju. ASTRON zinātnieki ir iepriecināti par pirmajiem mērījumiem, jo LOFAR-LATVIA  stacija ir izvietota  vietā, kurā ir ļoti maz traucējumu signālu uztveršanai!
Pievienotajos attēlos ir redzama uztverto signālu diaagramma un pirmie attēli no kosmosa – Piena Ceļa!