Realizētie projekti

Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās
Realizācijas laiks 02.01.2014. – 31.05.2015.
Projekta mērķis Moderno datu pārraides tehnoloģiju WiFi un WIMAX izmantošanas iespēju izpēte komunikācijai ar nanosatelītiem (Cubesat) un nanosatelītu konstelācijām, t. sk. izmantojot Irbenes radioteleskopu antenas laikdales režīmā ar mērķi uzlabot attiecību signāls/ troksnis. Satelītu signālu uztveršanas trakta un vadības sistēmas aprīkojuma tehnisko realizāciju pētījumi. Moderno sakaru kanālu izveides tehnoloģiju pētījumi, komunikāciju iekārtu mezglu izstrāde un salīdzināšana. Projektā paredzētās aktivitātes dalās piecos blokos, no tiem trīs realizēs VEA, un divus – Astrosat. (Mazo satelītu tehnoloģiju pētījumi. Pētījumi mazo satelītu datu pakešu komunikāciju un M2M tīklu tehnoloģiju jomā).
Programma Kompetences Centra projekts (Finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Ventspils Augstskola, SIA “ASTROSAT R&D”)
Kopsavilkums
  • Izveidota sadarbība ar augstu tehnoloģiju uzņēmumu kosmosa tehnoloģiju jomā, Ventspilij piesaistīti divi Skotijas uzņēmuma meitas uzņēmumi. Stevenson Astrosat ir interese par VSRC radioteleskopu antenu izmantošanu nākotnē komunikācijai ar nanosatelītiem (Cubesat), kuru skaits pasaulē patlaban ļoti strauji aug, un ir nodomi šos komunikācijas pakalpojumus pārdot tirgū. Astrosat ir pieredze dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras konkursos, kas palielina VeA izredzes veiksmīgai dalībai tajos nākotnē.
  • Projekts ļaus pētījumos pieredzējušu pētnieku vadībā iesaistīt labākos VeA ITF maģistrantūras pirmā un otrā gada studentus un nodrošināt darbu zinātniskajiem asistentiem. Šāda maģistrantūras studentu iesaiste pētniecības projektos tos piesaista augstskolai, rada lielākas iespējas, ka tie arī nākotnē paliks VeA projektos, un ar laiku nomainīs novecojošos pasniedzējus un pētniekus VeA un VSRC. Bez iesaistes projektos, kā rāda pieredze, maģistranti un doktoranti pārceļas uz citiem zinātnes centriem – Tartu Estcube komandā strādā 4 VeA absolventi.
  • Projekta aktivitāšu ietvaros tiks iekļauta komunikācija ar satelītu Venta – 1 un tā raidītā AIS signāla izpēte, ja projekta darbības laikā tas būs palaists orbītā.
  • Rezultātā būtiski tiek celta VSRC speciālistu kompetence un konkurētspēja. Pieaug Ventspils kā zinātnes centra atpazīstamība. Projekts kompensē nepietiekamo valsts finansējumu zinātnei un pētniecībai.