Attēli atspoguļo Tehniskā dienesta darbinieku pieredzi: