Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts

“Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs”

Ventspilī:

Adrese: Inženieru iela 101, Ventspils, Latvija, LV-3601

E-pasts: virac@venta.lv

Tālrunis: +371 63629656

Fakss: +371 63629660

Irbenē:

Adrese: VSRC, Ventspils raj. Ances pag., Irbene, LV-3600

Sargs: tel. +371 63656089

Informācija par ekskursijām Irbenē tikai darba dienās – direktora asistente: tel. +371 63629656 vai +371 29230818 (ekskursijas no novembra līdz maijam nenotiek)

Administrācija

Indra Dedze

Direktora p.i.

Tālr.: +371 63629648

E-pasts: indra.dedze@venta.lv

Dainis Plūme

Direktora vietnieks

Tālr.: +371 63629657

E-pasts: dainis.plume@venta.lv

Baiba Šefanovska

Biroja vadītāja

Tālr.: +371 63629656

E-pasts: baiba.sefanovska@venta.lv