Lietišķā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”/ „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing”  BAASP’2019 konferences publikācija – LJPTS 1.- 2. Vol. 57, specizlaidums – jau ir ievietots Fizikālās enerģētikas institūta (FEI) mājaslapā un pieejams
* Izdevums ir tapis ar Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās – ATVASE”  Nr. 1.1.1.5/18/I/009. un  Projekts Nr. 1.1.1.5/18/A/019 “VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība”  ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Kopējais projekta finansējuma ir 2 475 625 EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 2 104 281,25 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 371 343,75 EUR. Projekta īstenošanas vieta – Ventspils pilsēta un Ventspils novads, Ances pagasts. Projekta īstenošanas ilgums ir 59 mēneši – 01.01.2019. – 30.11.2023.