2017. gada augusta beigās plašsaziņas līdzekļos tika ziņots, ka stipru lietavu dēļ, Latvijas austrumu daļā sākušies plūdi. To ietekmē uz vairākiem ceļiem bija vērojami izskalojumi, tāpat cietušas daudzas lauksaimniecības teritorijas un viensētas. VeA IZI VSRC tālizpētes nodaļa veica sintezētās apertūras radara (SAR, angl. Synthetic Aperture Radar) satelītattēlu apstrādi, lai pārbaudītu, cik efektīvi iespējams noteikt applūdušās teritorijas, izmantojot no zemes mākslīgajiem pavadoņiem iegūto informāciju. Tālākie pētījumu uzdevumu būs saistīti ar iegūto rezultātu precizitātes un uzticamības pārbaudēm.

Satelīttehnoloģiju izmantošana sniedz plašas iespējas apkārtējās vides izmaiņu un dabas procesu attālinātai izpētei. Satelīti, riņķojot pa orbītu, ļauj regulāri iegūt Zemes virsmas attēlus, kurus tālāk iespējams analizēt, izmantojot datorizētās metodes.

SAR attēli, kā jau to izsaka pats nosaukums, tiek uzņemti ar radaru tehnoloģijas palīdzību. Tas nozīmē, ka instruments apstaro Zemes virsmu ar mikroviļņu starojumu un veido attēlu, izmantojot atstaroto signālu. Ar radaru uzņemta satelītattēla lielākā priekšrocība ir tā, ka to būtiski neietekmē laika apstākļi un tas, kurā diennakts laikā attēls ir uzņemts. Līdz ar to, atšķirībā no multispektrālajiem satelītattēliem (izmanto atstaroto Saules gaismu), kas bieži vien nav izmantojami mākoņu dēļ, radara attēli ir izmantojami teju vienmēr.

Lai noteiktu plūdu skartās teritorijas, tika izmantoti trīs Sentinel-1 satelītattēli, no kuriem viens uzņemts pirms plūdiem – šī gada 2. augustā, bet divi attēli uzņemti 1. septembrī, kad vēl bija  novērojams paaugstināts ūdens līmenis. No šiem attēliem tika veidots binārais attēls, kas attēlo teritorijas, kurās ūdens līmenis ir ievērojami cēlies. Lai ierobežotu trokšņus, kas raksturīgi radara attēliem, salīdzinājums notiek katram 1. septembra attēlam ar 2. augusta attēlu. Tādējādi tiek izveidoti divi binārie attēli, no kuriem tiek iegūta filtrēta binārā maska, kas attēlo plūdu teritorijas.

Uzskatāmākai plūdu attēlošanai, binārā maska tiek uzlikta Landsat-8 OLI dabisko krāsu satelītattēlam. Ar sarkano krāsu iekrāsotas applūdušās teritorijas Lubāna ezera apkaimē.

Kārsavas apkārtnē applūdušās teritorijas.

Dažas nedēļas pēc tā sauktajiem Latgales plūdiem, Latviju sasniedza ciklons “Tomass”.  Tā nokrišņi atnesa jaunus plūdus valsts rietumu daļā. Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, daudzviet Kurzemē ūdenstilpēs bija novērojams straujš ūdenslīmeņa kāpums, piemēram, Kuldīgā Ventas upes ūdens līmenis 20. septembrī sasniedza aptuveni 3,1 m.

Kā attēls, kurā fiksēta situācija pirms plūdiem, izmantots 2017. gada 9. septembrī uzņemts radara attēls, taču kadri, kuros novērojami plūdi, uzņemti šī gada 21. un 22. septembrī. Tālākie pētījumu uzdevumi būs saistīti ar iegūto datu precizitātes un uzticamības pārbaudēm.

Ciklona “Tomass” ietekmē daudzviet Ventas upē strauji cēlies ūdens līmenis. Attēlā redzams upes ūdenslīmeņa kāpums Kuldīgā. Plūdu izmaiņu maska attēlota uz Sentinel-2 dabisko krāsu satelītattēla.

Applūdušas lauksaimniecības platības netālu no Durbes. Plūdu izmaiņu maska attēlota uz Sentinel-2 dabisko krāsu satelītattēla.

Informāciju sagatavoja: Nils Bērziņš, Agris Traškovs.