Tālizpētes nodaļā tapis jauns video

Tālizpētes nodaļā tapis jauns video

Jaunākajā tālizpētes nodaļas video parādīts kā strādā viens no vienkāršākajiem objektu noteikšanas algoritmiem – šablonu salīdzināšanas metode. Metode tiek pielietota, lai automatizēti saskaitītu kokus Ventspils Augstskolas dārzā un tajā tiek izmantoti...

RT-32 piedalās e-VLBI novērojumā L diapazonā

RT-32 piedalās e-VLBI novērojumā L diapazonā

21. - 27. janvāra labākā sasnieguma autori: Tehniskais dienests, vadītājs Jānis Trokšs.  22.–23. janvārī Irbenes RT-32 radio teleskops piedalījās EVN e-VLBI straumēšanas eksperimentā EM135A (1 Gbit/s), izmantojot Tehniskā dienesta speciālistu izstrādāto L...

Iznācis raksts izdevniecības Elsevier žurnālā

Iznācis raksts izdevniecības Elsevier žurnālā

14. - 20. janvāra labākā sasnieguma autors: vadošais pētnieks Juris Freimanis 2019. gada janvārī ERAF projekta 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” ietvaros publicēts VSRC vadošā pētnieka J.Freimaņa raksts “Cylindrically...

Aicinājums piedalīties aptaujā!

Aicinājums piedalīties aptaujā!

Lai nodrošinātu testēšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas darbojas elektronikas ražošanas / komplektēšanas jomā un nodrošinātu to produktu atbilstību starptautiskajiem standartiem produkta attīstības sākumposmā, tādējādi novēršot...

Atklāta virtuālā astronomijas enciklopēdija

Atklāta virtuālā astronomijas enciklopēdija

Gada nogalē Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) ar svinīgu ceremoniju atklāja virtuālo astronomijas enciklopēdiju. 13. decembra svinīgo pasākumu atklāja VSRC direktors Valdis...

Projekta ietvaros notika lekcijas par VLBI metodi kosmosa pētījumos

Projekta ietvaros notika lekcijas par VLBI metodi kosmosa pētījumos

2018. gada 13. decembrī, Ventspils Augstskolā, notika projekta “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” (projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/009) apakšdarbības 3.4. apvienotais pasākums “VLBI...

Projekta BALTICS noslēguma konference Jūrmalā un Ventspilī

Projekta BALTICS noslēguma konference Jūrmalā un Ventspilī

Ventspils Augstskolas (VeA) īstenotā projekta BALTICS (Building on Advanced LOFAR Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability) noslēguma konference norisinājās 5. un 6. decembrī Jūrmalā un Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā...

Notiks projekta BALTICS zinātniskā konference

Notiks projekta BALTICS zinātniskā konference

5. un 6.decembrī norisināsies VSRC rīkota BALTICS zinātniskā konference, kuras ietvaros VSRC darbinieki dalīsies ar zināšanām un pieredzi, kas iegūtas Nīderlandes radioatronomijas instiūtā ASTRON un Mančesteras universitātē par LOFAR saistītām tēmām, kā...