Ventspils Augstskolas bibliotēkā 1. novembrī tika atvērts Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra zinātnisko rakstu krājums „“Space Research review”/ Volume 5, 2018”, kurā iekļauti 11 dažādu organizāciju autoru veidoti zinātniskie raksti, publikācijas par pielietojamo astroinformātiku un kosmisko datu apstrādi Baltijā.

Attēli no svinīgās rakstu krājumu atklāšanas

Rakstu krājums pieejams: http://virac.eu/petnieciba/gramatas/