Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) vadošais viespētnieks Antons Vasjuņins piedalīsies starptautiskā konferencē “From Stars to Planets II – Connecting our understanding of star and planet formation”, kas notiks Gēteborgā, Zviedrijā, laikā no 2019. gada 17. līdz 20. jūnijam.

Šī konference ir daļa no konferenču sērijas “From the stars”, regulāri tiek rīkotas kopš 2007. gada.

Projekta ASTRA 3.1 darbības “Starpzvaigžņu ledus ķīmisko procesu efektivitātes pētījumi” ietvarā konferencē tiks prezentēts stenda ziņojums “Modeling the complex organic molecules formation in IRAS16293-2422” par pētījumiem komplekso organisko savienojumu sintēzē kosmiskajos zvaigžņu veidošanās rajonos, kā arī putekļu virsmas ķīmisko procesu lomu šajā sintēzē.

Piedalīšanās konferencē un informācijas apmaiņa ir nozīmīga projekta darbību īstenošanai.

Vairāk par konferenci skatīt šeit.

Konferences rakstu krājums, kurā redzams arī A. Vasjuņina ziņojuma kopsavilkums, pieejams šeit.