Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”  un projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” vadošais pētnieks Dr.phys. Juris Freimanis laikā no š.g. 20. augusta līdz 31. augustam piedalīsies Starptautiskās Astronomijas savienības (SAS; International Astronomical Union, IAU) 30. Ģenerālajā asamblejā, kas notiks Vīnē, Austrijā.

SAS ir pasaules vadošā profesionālo astronomu organizācija ar 12 383 individuālajiem biedriem (astronomiem, dati fiksēti š.g. 1. augustā) un 73 nacionālajiem biedriem (dalībvalstīm). Katru dalībvalsti pārstāv kāda uz astronomiju orientēta zinātniska iestāde, un Latvijā tā ir Latvijas Universitāte, kas cita starpā atbild par Latvijas kā valsts dalības naudas maksāšanu. Individuālajiem biedriem nav noteiktas nekādas biedra naudas, tādēļ SAS dalībvalstu iemaksas ir ievērojami lielākas (minimālā statusa dalībvalstīm, arī Latvijai, ap 3000 EUR gadā; ASV maksā 45 reizes vairāk) nekā vairumam citu starptautisko zinātnieko organizāciju. 12 Latvijas astronomi ir SAS individuālie biedri, bet šoreiz J.Freimanis būs vienīgais SAS Ģenerālās asamblejas dalībnieks no Latvijas.

SAS Ģenerālās Asamblejas notiek reizi 3 gados augustā, un to ilgums ir 2 nedēļas. Zinātniskās programmas kodols parasti ir apmēram 7 – 8 SAS simpoziji, bez tam aizvien notiek dažādas speciālās sesijas u.c. pasākumi. Kā likums, notiek arī divas SAS biznesa sēdes, kurās tiek ievēlētas SAS vadošās amatpersonas, grozīti SAS Statūti, pieņemts budžets utt. Par SAS Ģenerālo Asambleju rezolūcijām, kurām pārsvarā ir zinātnisks raksturs, balso SAS individuālie biedri, bet par pārsvarā organizatoriska un finansiāla rakstura jautājumiem balso dalībvalstu pārstāvji biznesa sēdēs (kā likums, valstu pārstāvji ir attiecīgu pilnvaru saņēmuši individuālie biedri).

 Asimptotiskā milžu zara zvaigznes trīsdimensionāla dinamiska modeļa starojuma intensitātes momentuzņēmums. (Autors: Bernd Freytag, Uppsala University, Sweden, avots: http://www.astro.uu.se/~bf/movie/AGBmovie.html)

 

J.Freimanis piedalīsies SAS simpozijā Nr. 343 “Why Galaxies Care about AGB Stars: a Continuing Challenge through Cosmic Time” ar stenda referātu: J.Freimanis. On cylindrically symmetric solutions of polarized radiative transfer equation. Simpozija tematika veltīta asimptotiskā milžu zara zvaigznēm – evolucionējušām zvaigznēm ar oglekļa – skābekļa kodolu, koncentrisku hēlija slāni ap to un pārsvarā ūdeņraža ārējiem slāņiem. Šīs zvaigznes un vielas izplūde no tām tiek pētītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā  Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA), no kura tiek finansēts J.Freimaņa komandējums uz Vīni.

J. Freimanis izmantos iespēju apmeklēt arī vairākus citus simpozijus un “fokusētās sanāksmes”, piedalīsies dažās SAS nodaļu sanāksmēs, kā arī būs Latvijas oficiālais pārstāvis SAS biznesa sēdēs. Starp citu, Zviedrijas oficiālais pārstāvis biznesa sēdēs būs latviešu izcelsmes astronoms, Lundas universitātes profesors, Ventspils Augstskolas konventa loceklis Dainis Draviņš.

Vairāk par pasākumu: https://astronomy2018.univie.ac.at/