No 2018. gada 22. oktobra līdz 2019. gada 21. aprīlim Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) darbā iesaistīsies Ventspils Augstskolas (VeA) Tulkošanas studiju fakultātes (TSF) absolvente Elīna. Elīna VSRC darbosies, pateicoties Eiropas Komisijas brīvprātīgā darba iniciatīvai “Interreg Volunteer Youth” (IVY).  

Šāda brīvprātīgā darba pieredze spēj sniegt unikālu, iedvesmojošu un pozitīvu iespēju jauniešiem sevi pilnveidot un attīstīt, kā arī ļauj iegūtās prasmes izmantot turpmākajā profesionālajā attīstībā. Brīvprātīgais darbs no algota darba vai prakses atšķiras galvenokārt ar to, ka brīvprātīgā darba veicējam tiek piešķirta lielāka brīvība uzdoto darbu izpildē, kā arī tiek mudināts vairāk izmantot iztēli, radošumu un ieviest jaunas pārmaiņas savā darba vidē. Šādas pieredzes mērķis ir stiprināt savstarpējo sadarbību un koleģiālās attiecības.

Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers par iniciatīvas „Interreg Volunteer Youth” (IVY) izveidi paziņoja savā uzrunā Eiropas Parlamentam 2016. gada 14. septembrī Strasbūrā, Francijā. Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi sadarboties un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem dažādos pārrobežu, starptautiskos un starpreģionālos IVY projektos un programmās, lai atbalstītu, veicinātu un ziņotu par IVY programmu un projektu galvenajiem sasniegumiem, kā arī kopumā veicinātu sadarbību starp Eiropas valstīm. Iniciatīva IVY ir daļa no Eiropas Solidaritātes korpusa, kura mērķis ir veicināt tādas Eiropas Savienībai būtiskas vērtības kā solidaritāti, sadarbību un jauniešu pilsonisko iesaisti sabiedrības jautājumos. Brīvprātīgā darba apmaiņa var ilgt no diviem līdz sešiem mēnešiem.