Ventspils Augstskolas projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvarā trīs  Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki – projekta ASTRA zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, zinātniskie asistenti Artis Aberfelds un Kārlis Bērziņš, laikā no š.g. 14. maija  līdz 16. maijam pieredzes apmaiņas vizītē viesosies Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņas Astronomijas centrā (Nicolaus Copernicus University Centre for Astronomy, https://www.ca.umk.pl/en/centre/ ). Vizītes laikā paredzēts apspriest abos zinātniskajos centros veicamo radio astronomisko novērojumu un to datu apstrādes metodiku, kā arī pārrunātu dalību iespējamās kopīgo novērojumu programmās un citas sadarbības iespējas.

Attēlā: Toruņas astronomijas centra 32 metru radioteleskops (RT4)