Projekta “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi VSRC darbinieki – Atvars Nikolajevs un Kaspars Prūsis no 27. februāra līdz 22. maijam devušies 3 mēnešu garā prakses apmaiņas braucienā pie viena no projekta partneriem – Mančestras Universitāti (UMAN) Lielbritānijā.

Prakses laikā jaunie astronomijas tehniķi iesaistīsies LOFAR (zemas frekvences antenu lauka) garas bāzes līnijas kalibrācijas risinājuma izstrādē, apgūs datu analīzes un apstrādes procesu, izskatīs Polijas LOFAR staciju bāzes līniju korelācijas statistikas datus, veiks novērojumu fāžu datu zinātnisko analīzi, lai gūtu priekšstatu par jonosfēras ietekmi, kā arī iegūs citas jaunas zināšanas, kuras būs ļoti vērtīgas, lai sekmīgi realizētu un attīstītu Irbenē topošo LOFAR staciju.

VSRC darbinieki šajā periodā iepazīsies arī ar Mančestras Universitātes zinātnisko darbību un piedalīsies viņu veiktajos novērojumos, kas dos iespēju pielietot viņu iegūtās zināšanas arī VeA IZI VSRC darbībā.

Informācija par projektu BALTICS šeit.

Attēli no VSRC darbinieku personīgā arhīva