Sākot ar 2018. gada maiju vadošā viespētnieka amatā Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) un projektā Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi“ (ASTRA) darbu uzsāk zinātnieks astrofizikas nozarē Antons Vasjuņins.

Jaunā zinātnieka biogrāfija ir visai iespaidīga – bakalaura un maģistra grāds iegūts Urālu Federālajā Universitātē (UrFU, Krievija, vadītājs profesors A. Soboļevs), zinātņu doktora grāds iegūts 2009. gadā Maksa Planka Astronomijas institūtā Heidelbergā (Vācija, prof. T. Henninga zinātniskā grupa). Pēc tam Antons Vasjuņins šajā institūtā gadu strādājis kā pēcdoktorants, bet pēc tam pēcdoktoranta statusā strādājis arī Ohaio Valsts Universitātē un Virdžīnijas Universitātē (ASV, prof. E. Herbsta grupa), Līdsas Universitātē (Apvienotā Karaliste) un Maksa Planka Ārpuszemes fizikas institūta (MPE) Astroķīmijas pētījumu centrā Garhingā (Vācija, centra vadītāja prof. P. Kaselli). Visi viņa darbu vadītāji ir pasaulē vadoši astroķīmijas zinātnieki. Vienlaikus A. Vasjuņins turpinājis zinātnisko darbību arī UrFU Jekaterinburgā.

Antons Vasjuņins ir pasaulē atzīts zinātnieks astrofizikas nozarē. Šobrīd (2018. g. pirmā puse) viņš ir autors un līdzautors ap 50 zinātniskiem darbiem, no kuriem 32 ir publikācijas vadošajās zinātnes datubāzēs Scopus un Web of Science. Viņa pētījumu tēmas aptver aktuālus tematus, kā organisko savienojumu un bioloģisko molekulu priekšteču meklējumi un ķīmija kosmosā, vielu pārvērtības uz starpzvaigžņu putekļiem, programmatūras izstrāde astroķīmiskiem aprēķiniem.

Projektā ASTRA A. Vasjuņins būs 1. darbības "Starpzvaigžņu vides ķīmisko procesu modelēšana" vadošais izpildītājs, veicot pētījumus astroķīmijā – astronomijas nozarē, kas cieši saistīta ar radioastronomiju. Viņš jau iepriekš darbojās kā projekta konsultants no sadarbības institūta MPE. Beidzoties darba līgumam Maksa Planka Astronomijas institūtā, A. Vasjuņins piekrita uzsākt darbu VeA IZI VSRC un projektā ASTRA. Šāds A. Vasjuņina karjeras pavērsiens ir liels ieguvums projekta ASTRA īstenošanas grupai. Darbības  Starpzvaigžņu vides ķīmisko procesu modelēšana tematika lielā mērā sakrīt ar A. Vasjuņina specialitāti un zinātniskajām interesēm. Viņa ieguldījums būs nozīmīgs gan projektā izstrādājamās astroķīmijas programmas pilnveidē, gan tās pielietojumā, pētot starpzvaigžņu vides ķīmiskos procesus.

Antona Vasjuņina darbs VSRC iezīmē plašāku sadarbību arī ar UrFU astronomijas nozarē. Vienlaikus ar viņu pētniecisko darbu VSRC paspārnē veic arī daudzsološā astroķīmijas maģistrante Valērija Sokolova. Valērija jau sava bakalaura darba ietvarā izveidojusi zinātnisku publikāciju. Ventspili 2018. gadā sākumā apciemoja un nolasīja lekcijas arī izcilais krievu astrofiziķis, UrFU profesors Andrejs Soboļevs.