Projekta “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi VSRC darbinieki – Gatis Gaigals un Gints Dreifogels no 21.novembra līdz 16. decembrim piedalījās projekta partnera Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON vadītajā mēneša praksē  “Radiofrekvenču interference (RFI)”.

Apmācību laikā VSRC praktikanti mērīja elektromagnētiskā starojuma līmeņus Irbenē un LOFAR stacijas kodola apkaimē Nīderlandē, mācījās izskaidrot mērījumu rezultātus, meklēja kaitīgā radiofrekvenču izstarojuma avotus. Ņemot vērā sadarbības partneru pieredzi, tika analizēta RFI ietekme uz radioastronomijas signāliem uztverošās sistēmas radiotraktā. Apmācību laikā tika izstrādāts aprīkojums RFI uztveršanai: daudzelementu antena, kanālu filtri; izstrādātajiem signāltrakta elementiem tika mērīti implementācijas parametri un noteikta to atbilstība izstrādes specifikācijai.
Kā viens no patīkamajiem momentiem apmācību laikā jāpiemin ASTRON speciālistu pārsteigums par zemo RFI līmeni Irbenē, kas parāda, ka plānotās Irbenē izvietotās LOFAR stacijas iegūtie dati būtu sevišķi vērtīgi – zemā radio ētera piesārņojuma līmeņa dēļ Irbenes LOFAR stacijas dati kopā ar Polijas staciju datiem būtu kā etalons citām stacijām.