Laikā no š.g. 4. septembra līdz 7. septembrim Astron institūta JIV-Eric  telpās Dvingelo, Nīderlandē notika starptautiska konference “YERAC 2018”, kurā piedalījās arī  VeA IZI VSRC un ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) astronomijas tehniķis J. Šteinbergs, kura komandējums tika apmaksāts no minētā projekta līdzekļiem.

Šī konference ir paredzēta jaunajiem radio astronomijas studentiem un zinātniekiem, lai prezentētu un apspriestu savus pētījumu rezultātus, kā arī lai palīdzētu jaunajiem pētniekiem iegūt starptautiskus kontaktus. Konference notika jau 48. reizi un to organizēja JIV-ERIC (the Joint Institute for VLBI ERIC – Apvienotā Sevišķi lielas bāzes interferometrijas institūta) un ASTRON (Nīderlandes radioastronomijas centrs). Konferencē piedalījās  32 dalībnieki. Informācija par konferenci YERAC 2018 pieejama interneta vietnē http://jive.eu/yerac2018/index.php/.

J. Šteibergs uzstājoties YERAC konferencē

Konferencē tika prezentēts ziņojums Janis Steinbergs, Vladislavs Bezrukovs, Ivars Shmelds, Karina Skirmante, Artis Aberfelds, Mārcis Bleiders, Artūrs Orbidāns, Marcin Gawroński, Roman Feiler “First VLBI maser observations in Irbene – Torun baseline”. Ziņojumā tika prezentēts sasniegtais projekta ASTRA darbībā 3.4 “CH3OH māzeru novērojumu interpretācija” un šis ziņojums ir arī viens no šī projekta rezultātiem.

Konference deva vairākas konkrētas ierosmes turpmākiem pētījumiem projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvaros.

Vairāk par projektu ASTRA