Viens no 22.-26. oktobra nedēļas sasniegumiem. Autors: astronomijas tehniķis Jānis Šteibergs

Laikā no š.g. 20. augusta līdz 3. septembrim VeA IZI VSRC astronomijas tehniķis J. Šteinbergs ar ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) finansiālu atbalstu konsultējās ar Apvienotā Sevišķi lielas bāzes interferometrijas institūta (JIVE, the Joint Institute for VLBI ERIC) speciālistiem, lai pārņemtu viņu pieredzi un izmantojamo programmatūru radio interferometrisko novērojumu datu interpretācijai. Darba uzdevums ietvēra:

  • Pilnveidot esošo novērojumu datu apstrādes un interpretācijas programmatūru, lai tā spētu izveidot t.s. “FITS” failus, kas tālāk tiek izmantoti novērojumu rezultātu interpretācijai, kas tiek veikta, izmantojot programmas paketes CASA un AIPS.
  • Pētīt iespēju datu apstrādes un interpretācijas programmatūru papildināt ar funkcionalitāti, kas atļautu veikt inteferometrisku novērojumu kalibrāciju un novērtēt laika apstākļu ietekmi uz novērojumu rezultātiem.
  • Apgūt SFXC korelatora izmantošanu reāla laika režīmā.
  • Izpētīt novērojuma datu sagatavošanas iespējas SFXC korelatoram pie dažādiem korelācijas parametriem.

Attēli no Nīderlandes

Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas palīdzēs sasniegt projekta ASTRA darbības aktivitātes 3.4. “CH3OH māzeru novērojumu interpretācija” mērķus un rezultātus.

Vairāk par projektu ASTRA

Vairāk Nedēļas sasniegumi