Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” (turpmāk – projekts ALS) zinātniskais vadītājs – vadošais pētnieks Igors Lemberskis, vadošais pētnieks Viktors Gopojenko un zinātniskais viesasistents Artjoms Supoņenkovs no 28. oktobra līdz 1. novembrim dosies komandējumā uz Tatriem, Slovākijā, lai piedalītos starptautiskajā zinātnieku forumā – konferencē “16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES 2019)”.

Visi trīs zinātnieki konferencē piedalīsies ar diviem ziņojumiem „Distributed Indication in LUT-Based Asynchronous Logic” (autori I. Lemberskis, A. Supoņenkovs, M. Uhanova) un “Semi-Automatic Asynchronous Logic Synthesis in XILINX: Design Flow and Case Study” (autori I. Lemberskis, V.Gopejenko). Ziņojumos paredzēts prezentēt sasniegto projekta ALS darbībās 4. “Pabeigšanas noteikšana” un 5. “Izvietošana un maršrutēšana”. Raksti tiks publicēti konferences krājumā un indeksēti SCOPUS datubazē. Konferences ziņojums paredzēts kā projekta ALS rezultāts augstākminētajā darbībā.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Detalizētākai informācijai: infovirac@venta.lv