Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” zinātniskais vadītājs – vadošais pētnieks Igors Lemberskis un zinātniskais viesasistents Artjoms Supoņenkovs no 15. līdz 20. aprīlim dosies komandējumā uz Mykonos, Grieķijā, lai piedalītos Starptautiskajā zinātnieku konferencē – konferencē “The 14th IEEE Design and Technology of Integrated Systems (DTIS 2019) conference”.

Abi zinātnieki konferencē piedalīsies ar ziņojumu „LUT- Oriented Asynchronous Logic Design Based on Resubstitution ”( I.Lemberskis, A.Supoņenkovs, M.Uhanova). Ziņojumā paredzēts prezentēt sasniegto projekta ALS darbībā 2.2. „Rīku izstrādāšana”, Dekompozīcija. Konferences ziņojums paredzēts kā projekta ALS rezultāts augstākminētajā darbībā. Pēc dalības konferencē paredzēts sagatavot publikāciju.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Detalizētākai informācijai: infovirac@venta.lv