Projekta BALTICS (“Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration and Sustainability”, projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra  inženieri no 14. līdz 25. maijam piedalījās projekta partnera Nīderlandes Radioastronomijas institūta ASTRON vadītajā divu nedēļu praksē.