Projekta BALTICS (“Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration and Sustainability”, projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi Ventspils Augstskolas Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) darbinieki – Elektronikas un Satelītehnoloģiju nodaļas vadītājs Romass Pauliks un inženieris Artūrs Orbidāns – piedalījās mācību braucienā projekta partnera Nīderlandes Radioastronomijas institūtā ASTRON.

Apmācību mērķis bija iepazīties ar augstas veiktspējas datu apstrādes plati UniBoard I, kuru savulaik izstrādājuši ASTRON inženieri. Darbinieki ASTRON personāla vadībā iepazinās ar plates arhitektūru un tās tipiskajiem pielietojumiem radioastronomijā. Īpaša uzmanība tika veltīta gan datu apstrādes algoritmiem antenu fāzes režģa APERTIF gadījumā, gan praktiskam darbam ar UniBoard I plati, veicot tās testus un pārprogrammēšanu. Iegūtās iemaņas un komandējuma laikā izstrādātā dokumentācija noderēs darbā ar VSRC rīcībā esošām UniBoard I aprīkojumu, attīstot VSRC kompetenci signālapstrādes un elektronikas nozarēs.

 

Bildēs Vesterborkas radioteleskops un UniBoard datu apstrādes plates

Vairāk par projektu BALTICS skatīt šeit.