Šī gada 21. – 23.augustā Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) rīko sesto ikgadējo starptautisko konferenci “Lietišķā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”/ „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing” (BAASP2019). Tā ir Baltijas reģiona gan lietišķa, gan zinātniska konference, kur piedalīsies zinātnieki no dažādām valstīm un apspriedīs aktuālas problēmas astrofizikā, starpdisciplinārus risinājumus informācijas un datu apstrādē, kuri saistīti ar kosmosu un kosmosa objekta novērojumiem, tajā skaitā Saules un Zemes novērojumi un tālizpēte no mākslīgajiem pavadoņiem.

Konferences ietvaros atlasītie raksti tiks publicēti zinātniskos žurnālos „Latvian Journal of Physics and Technical Sciences”, „Astronomical and Astrophysical Transactions” (AApTr) vai “Proceedings of Science” (PoS).

Konferences galvenās tēmas ir:

  • Kosmosa pētniecība;
  • Kosmiskās tehnoloģijas;
  • Kosmosa un industriālie IT risinājumi.
  • Mūsdienas augstāka līmeņa radio astronomiskie instrumenti;
  • Fundamentālie pētījumi astronomijā un astrofizikā.

Viens no spēcīgākajiem astronomiskajiem instrumentiem Baltijas reģionā ir Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra 32-metrīgais radio teleskops. Lielākā daļa no referātiem ir saistīta ar šo instrumentu un tā izmantošanu kooperatīvā novērošanā, kā piemēram, iespaidīgie Sevišķi garas bāzes interferometriskie radio novērojumi ar lielu izšķirtspēju.

 

Programmas uzsaukums: 2nd call

Sīkākai informācijai: baasp2019@venta.lv; http://virac.eu/pasakumi/baasp/

 

Konference notiks ar projektu “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)”, Nr. 1.1.1.5/18/I/009 un „VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība (LATSPACE)” Nr. 1.1.1.5/18/A/019 atbalstu.