Šī gada 21. – 23. augustā Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) rīko sesto ikgadējo starptautisko konferenci “Lietišķā astroinformātika un kosmisko datu apstrāde Baltijā”/ „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing” (BAASP2019). Tā ir Baltijas reģiona gan lietišķa, gan zinātniska konference, kurā piedalīsies zinātnieki no dažādām valstīm kā Krievijas, Ukrainas, Somijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Itālijas un Igaunijas. Konferencē apspriedīs aktuālas problēmas astrofizikā, starpdisciplinārus risinājumus informācijas un datu apstrādē, kuri saistīti ar kosmosu un kosmosa objekta novērojumiem, tajā skaitā Saules un Zemes novērojumi un tālizpēte no mākslīgajiem pavadoņiem.

Konferencē uzstāsies īpaši viesi:

  • Leonid Gurvits, Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE), Nīderlande;
  • Oleg Ulyanov, Institute of Radio Astronomy of NASU, Ukraina;
  • Gino Tuccari, Institute of Radioastronomy of Bologna, Itālija;
  • Vasily S. Beskin, P.N. Lebedev Physical Institute RAN, Krievija;
  • Dmitri Wiebe, Institute of Astronomy of the RAS, Krievija.

Viens no spēcīgākajiem astronomiskajiem instrumentiem Baltijas reģionā ir Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra 32-metrīgais radio teleskops. Lielākā daļa no referātiem ir saistīta ar šo instrumentu un tā izmantošanu kooperatīvā novērošanā, kā piemēram, iespaidīgie Sevišķi garas bāzes interferometriskie radio novērojumi ar lielu izšķirtspēju.

Konferences ietvaros atlasītie raksti tiks publicēti zinātniskos žurnālos „Latvian Journal of Physics and Technical Sciences” un „Astronomical and Astrophysical Transactions” (AApTr).

Sīkākai informācijai: baasp2019@venta.lv; http://virac.eu/pasakumi/baasp/

Konference notiks ar daļēju projektu “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)”, Nr. 1.1.1.5/18/I/009 un „VSRC institucionālās un zinātniskās kapacitātes turpmākā attīstība (LATSPACE)” Nr. 1.1.1.5/18/A/019 atbalstu.