Ventspils Augstskolas VSRC zinātniskais un administratīvais personāls projekta  ietavors ir veicis ievērojamus priekšdarbus, lai varētu īstenot Projekta pieteikumā ietvertos mērķus – jauna Saules spektrālā polimetra (uztvērēja saules pētījumiem) iegāde un Radoteleskopa virsmas justēšanai (augstas precizitātes regulēšana).

Šī gada sākumā, viesojoties darba vizītē Ukrainas zinātniskajā institūtā “SATURN”, tika iepazīta Ukrainas zinātnieku un inženieru pieredze zinātnisko uzdevumu sasniegšanai, dažāda veida uztvērēju izstrādei.

Rezultējoties šai vizītei, kā arī veicot kopēju darbu ar Ukrainas un Eiropas zinātniekiem ir sagatavots Darba uzdevums Iepirkuma veikšanai par jauna RT-32 saules spektrālā polarimetra iegādi. Šis saules radioviļņu uztvērējs ļaus izmantot Radioteleskopu  RT-32 jaunu zinātnisko uzdevumu veikšanai saules radioastronomijas pētījumu jomā, īpaši saules aktīvo apgabalu izpētē.

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks š.g. maijs, Darbu izpilde tiek plānota 13 mēnešu laikā.