Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/010 “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3.kārta” ietvaros ir paredzēts pabeigt 2011. gadā uzsāktos radioteleskopu  atjaunošanas darbus. Šo pasākumu ietvaros 2018. gada vasarā paredzēts veikt radioteleskopa RT-32 Drošības trapa izveidošanu RT-32 balsta režģa augšdaļā, RT-32 balsta režģa cauruļu iekšējo virsmu pretkorozijas apstrādi, kā arī RT-32 balsta režģa pamatnes cauruļu virsmas attīrīšanu, pretkorozijas apstrādi un virsmas krāsošanu.

Šo būvdarbu veikšanai tika noslēgta vienošanās ar SIA “Akro” par kopējo līgumcenu (bez PVN) 167 752,80 EUR. Savukārt, lai varētu uzraudzīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai ir noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu ar SIA “Built EX” par kopējo summu 3 900,- EUR.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Būvdarbi jāpabeidz līdz 10.09.2018, savukārt dokumentācijas sakārtošana un objekta nodošana jāpabeidz līdz 30.11.2018.

Šie būvdarbi būtiski uzlabos Radioteleskopa RT-32 metāla balsta struktūras noturību pret ārējās vides ietekmi, kā arī uzlabos VSRC inženiertehniskā personāla darba vidi.

 

Vairāk par projektu