2019. gada 8. novembrī Ventspils Augstskolā norisinājās seminārs “Kā testēt un palaist tirgū savu elektronikas produktu”, kas tika rīkots projekta TEST-4-SME ietvaros.

Projekta TEST-4-SME mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuri veic elektronisko iekārtu ražošanu, paātrināt un padarīt lētāku produktu nogādāšanu tirgū, nodrošinot viegli pieejamu un uzņēmumam izdevīgu produktu testēšanas laboratoriju tīklu Baltijas jūras reģionā.

Lai palaistu produktu tirgū, tā izstrādes stadijā ir nepieciešams veikt dažādas pārbaudes, iegūt sertifikātus un pārliecināties, ka produkts atbilst noteiktiem standartiem. Bieži vien uzņēmumiem nav informācijas par veicamajiem testiem un nepieciešamajiem standartiem, nav pieejams pašiem savs testēšanai nepieciešamais aprīkojums un sertificētas laboratorijas, vai arī nav zināms par vietām, kur šāda veida testus iespējams veikt.

Semināru apmeklēja mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, Ventspils Augstskolas Elektronikas studiju programmas studenti un Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra inženieri, lai uzzinātu par TEST-4-SME tīkla piedāvātajām produktu testēšanas iespējām, kāda ir testēšanas procedūra un aptuvenās izmaksas un kur veikt testēšanu.

Seminārā uzstājās SIA “Mikrotīkls” elektronikas kvalitātes inženieris Oskars Bormanis un sertifikācijas inženieris Aivis Ašmanis, kuri stāstīja par elektronikas testēšanas procesu un standartiem. Lai noteiktu, kādām standartu prasībām atbilst elektronikas produkts, skaidri jāzina, kāda ir produkta pamatfunkcija, kur tas tiks lietots, kāds ir mērķa tirgus. Jāpievērš uzmanība arī tehniskajiem raksturlielumiem, piemēram, svaram, jaudai, barošanas spriegumam. Tāpat semināra apmeklētāji uzzināja par elektronikas produktu populārākajām direktīvām. Tika sniegta informācija arī par to, kā testēšanas process notiek SIA “Mikrotīkls” produktiem un to, cik svarīgs produkta izstrādes ciklā ir testēšanas process.

Par pieejamo biznesa atbalstu un produktu eksporta iespējām runāja LIAA Ventspils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Eva Fībiga. Tika sniegta noderīga informācija par pieejamo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, biznesa inkubatoru programmām, grantu sistēmu, tādējādi iedrošinot mazos un vidējos uzņēmumus izmantot LIAA sniegtās iespējas.

Seminārs notika VeA īstenotā projekta “Laboratory network for testing, characterisation and conformity assessment of electronic products developed by SMEs” jeb “TEST-4-SME” (projekta nr. #R040) ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros.