No 12. augusta Irbenes radioteleskopu kompleksā norisinājās LOFAR-Latvia stacijas veiktspējas pārbaude, kuras rezultātā tika tehniski novērtēts stacijas tapšanā visu iesaistīto pušu komandas darba rezultāts. Pārbaudi no izpildītāja AstroTec Holding B.V. (ATH) puses veica Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON speciālistu komanda, iesaistot Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra darbiniekus. Pozitīva testa rezultāts nozīmē, ka LOFAR-Latvia stacija atbilst noslēgtā līguma izvirzītajām prasībām un ir soli tuvāk, lai iekļautos Starptautiskajā LOFAR tīklā (ILT- International LOFAR Telescope) un kļūt par pilntiesīgu 52 starptautisko LOFAR staciju. Pārbaude ir noslēgusies pozitīvi, tās laikā tika veikti mērījumi un iegūti pirmie kvalitatīvie attēli no kosmosa.

15. augustā VeA rektors Kārlis Krēsliņš un ATH pārstāvis Menno Nordens parakstīja LOFAR-Latvia stacijas pārbaudes testa dokumentāciju (Site Acceptance Test (SAT)). Testa dokumentācijas akceptēšana ir nozīmīgs projekta atskaites punkts attiecībā uz VeA un ATH līguma izpildi par starptautiskās LOFAR-Latvia stacijas izveidi.