21. – 27. janvāra labākā sasnieguma autori: Tehniskais dienests, vadītājs Jānis Trokšs. 

22.–23. janvārī Irbenes RT-32 radio teleskops piedalījās EVN e-VLBI straumēšanas eksperimentā EM135A (1 Gbit/s), izmantojot Tehniskā dienesta speciālistu izstrādāto L diapazona uztvērēju  http://virac.eu/irbenes-rt-32-uzstadits-jauns-uztverejs-l-diapazonam/. Lai arī Irbenes radioteleskopi šajā režīmā veiksmīgi sevi ir apliecinājuši arī iepriekš, šis novērojums ir īpašs ar to, ka jaunais un veiktspējīgākais L diapazona uztvērējs VLBI režīmā testēts vēl nebija. Pastāvēja arī zināma nenoteiktība saistībā ar H māzera frekvences standarta stabilitāti, jo minētā ierīce pēc remonta un būtiskas mezglu renovācijas tika iedarbināta tikai nedēļu iepriekš. Atzīmēšanas vērts ir arī eksperimenta veicēju ieguldījums sistēmu veiktspējas uzlabošanā, sagatavošanās gaitā veicot vairākus būtiskus stacijas vadības programmatūras atjauninājumus un to darbības testus. Novērojumu datu korelācijas testi apliecināja, ka izmēģinātais uztvērējs un VLBI aparatūra funkcionē korekti un atbilstoši paredzētajam režīmam. Iegūtie rezultāti izmantojami arī par atskaites punktu turpmākiem potenciālajiem sistēmas uzlabojumiem nākamajām EVN sesijām.

Attēlā: EVN tīkla staciju signālu kroskorelācijas amplitūda novērojuma laikā, par atskaites staciju izmantojot Efelsbergas (Ef) teleskopu. Ņemot vērā uztvērēja tehnisko risinājumu un nelielās tā izgatavošanas izmaksas, amplitūda Irbenes (Ir) gadījumā ir salīdzināma ar citās ekvivalentās stacijās reģistrētajām.