Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs ieguvis augstu starptautiska līmeņa zinātniskās izcilības novērtējumu

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs ieguvis augstu starptautiska līmeņa zinātniskās izcilības novērtējumu

Š.g. 26. oktobrī Eiropas radioastronomijas novērojumu tīkla (EVN) valde lēma par Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” (VSRC) kā pilna biedra uzņemšanu Eiropas radioastronomijas novērojumu tīklā (EVN), kas apliecina VSRC veiksmīgo darbību radioastronomijas jomā. Dalība EVN nodrošinās iespēju VSRC pilntiesīgi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicinās VRSC sadarbību un jaunus projektus ar citām valstīm, organizācijām un radioastronomijas centriem visā pasaulē, tādējādi sekmējot zinātnisko izcilību Latvijā.

Rakstniece Anna Žīgure viesojās Irbenē

Rakstniece Anna Žīgure viesojās Irbenē

Irbenē 2.oktobrī viesojās rakstniece, diplomāte, publiciste un pazīstama kultūras darbiniece Anna Žīgure, kura vēl 20.gs. 90.gados rakstīja par no PSRS militāristiem pārņemtajiem radioteleskopiem.

VeA IZI VSRC pēta ēku energoefektivitāti, izmantojot tālizpētes datus

VeA IZI VSRC pēta ēku energoefektivitāti, izmantojot tālizpētes datus

2016. g. jūnijā VeA IZI VSRC pievienojās projekta “Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas” realizācijai. VeA aktivitātes ir saistītas ar termālo aeroattēlu apstrādi Liepājas teritorijai un pētījumu veikšanu divos virzienos: ģeometriskās precizitātes automatizētā nodrošināšanā un ēku energoefektivitātes parametru izpētē, izmantojot tālizpētes datus.

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC) veic novērojumus kopā ar kosmisko radioteleskopu

Nesen pabeigtās lielās un visaptverošās modernizācijas gaitā VSRC 32 m diametra radio teleskops RT-32 aprīkots ar būtiski uzlabotu antenas vadības sistēmu un piedziņu, kā arī ar mūsdienīgiem radiostarojuma uztvērējiem un datu reģistrācijas sistēmām. Tas dod iespēju veikt zinātniskos kosmosa objektu novērojumus, tajā skaitā piedalīties starptautiskos sevišķi lielas bāzes interferometrijas (Very Long Baseline Interferometry – VLBI) novērojumos jaunā kvalitātē.

Iznākusi nozīmīga publikācija

Iznākusi nozīmīga publikācija

Vadošais pētnieks J. Kalvāns publicējis rakstu starptautiskajā žurnālā “The Astrophysical Journal Supplement Series” par kosmisko staru mijiedarbību ar starpzvaigžņu putekļu graudiņiem.