VSRC darbinieki bija praksē ASTRON institūtā Nīderlandē

VSRC darbinieki bija praksē ASTRON institūtā Nīderlandē

Projekta “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros divi VSRC darbinieki no 16. oktobra līdz 12. novembrim piedalījās projekta partnera Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON vadītajā mēneša praksē „RF dizains”.

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs ieguvis augstu starptautiska līmeņa zinātniskās izcilības novērtējumu

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs ieguvis augstu starptautiska līmeņa zinātniskās izcilības novērtējumu

Š.g. 26. oktobrī Eiropas radioastronomijas novērojumu tīkla (EVN) valde lēma par Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” (VSRC) kā pilna biedra uzņemšanu Eiropas radioastronomijas novērojumu tīklā (EVN), kas apliecina VSRC veiksmīgo darbību radioastronomijas jomā. Dalība EVN nodrošinās iespēju VSRC pilntiesīgi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicinās VRSC sadarbību un jaunus projektus ar citām valstīm, organizācijām un radioastronomijas centriem visā pasaulē, tādējādi sekmējot zinātnisko izcilību Latvijā.

VSRC darbinieki iegūst balvu par labāko attēlu

VSRC darbinieki iegūst balvu par labāko attēlu

Šī gada 5.-9. septembrī projekta “Building on Advanced Lofar Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability” (projekta Nr. 692257 – BALTICS) ietvaros seši VSRC darbinieki piedalījās „Ceturtajā LOFAR datu apstrādes skolā” („Fourth LOFAR Data Processing School”), kas notika Nīderlandes radio astronomijas institūtā ASTRON (Dvingelū, Nīderlande).

VeA IZI VSRC pēta ēku energoefektivitāti, izmantojot tālizpētes datus

VeA IZI VSRC pēta ēku energoefektivitāti, izmantojot tālizpētes datus

2016. g. jūnijā VeA IZI VSRC pievienojās projekta “Reģionāla līmeņa stratēģijas izstrāde siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pilsētu apbūves rajonos, izmantojot satelītattēlus un jaunākās termālās auditēšanas tehnoloģijas” realizācijai. VeA aktivitātes ir saistītas ar termālo aeroattēlu apstrādi Liepājas teritorijai un pētījumu veikšanu divos virzienos: ģeometriskās precizitātes automatizētā nodrošināšanā un ēku energoefektivitātes parametru izpētē, izmantojot tālizpētes datus.

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC) veic novērojumus kopā ar kosmisko radioteleskopu

Nesen pabeigtās lielās un visaptverošās modernizācijas gaitā VSRC 32 m diametra radio teleskops RT-32 aprīkots ar būtiski uzlabotu antenas vadības sistēmu un piedziņu, kā arī ar mūsdienīgiem radiostarojuma uztvērējiem un datu reģistrācijas sistēmām. Tas dod iespēju veikt zinātniskos kosmosa objektu novērojumus, tajā skaitā piedalīties starptautiskos sevišķi lielas bāzes interferometrijas (Very Long Baseline Interferometry – VLBI) novērojumos jaunā kvalitātē.