Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) zinātnieki piedalīsies starptautiskā konferencē “The 17th International scientific conference Information technologies and management 2019” (IT&M 2019), kas notiks Rīgā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA) šī gada 25. un 26. aprīlī.

Jau 17. reizi ISMA pulcē zinātniekus no daudzām pasaules valstīm uz zinātnisko konferenci “Information Technologies and Management”, kas tradicionāli katru gadu tiek organizēta aprīlī.

Konferencē plānoti ziņojumi un zinātniskas diskusijas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības un izmantošanas dažādiem aspektiem un to ietekmi uz sabiedrību. Citu starpā konferencē tradicionāli tiek aplūkoti arī datorsimulācijas un modelēšanas jautājumi.

Projekta ASTRA zinātnieki konferencē piedalīsies ar ziņojumu J. R. Kalnins, R. Narnickis, A. I. Vasyunin “Simulation of interstellar dust mantle and surface chemistry”.

Piedalīšanās konferencē un informācijas apmaiņa ir nozīmīga projekta darbību īstenošanai, īpaši svarīgi ir ar simulācijas procesa paātrināšanu saistītie jautājumi.

Vairāk par konferenci skatīt šeit.