mikroshemaŠī gada 1.jūnijā plkst.13:00, Ventspils Augstskolas D407 notiks Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē” zinātniskais seminārs, kurā projektā iesaistītie pētnieki prezentēs paveikto marta, aprīļa un maija mēnesī.

Projekta seminārā paredzēts apsriest projekta aktualitātes kā arī projekta zinātniskais personāls izklāstīs paveikto un sasniegto projekta 3. īstenošanas darbībā „Funkcijas minimizācija”. Projekta administratīvā vadība informēs zinātnisko personālu par nepieciešamajām administratīvajām darbībām, kas jāveic saskaņā ar projekta īstenošanas vadlīnijām.

Pētījums tiks realizēts ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros. Projekts tiks realizēts 36 mēnešus, līdz pat 2020.gada 29.februārim. Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki projektēšanai pārkonfigurējamā vidē”, Nr. 1.1.1.1/16/A/234, finansējums sastāda 287 891,90EUR.

Detalizētākai informācijai: infovirac@venta.lv