2018. gada 13. decembrī, Ventspils Augstskolā, notika projekta “Atbalsts Ventspils Augstskolas starptautiskās sadarbības projektu sagatavošanai pētniecībā un inovācijās (ATVASE)” (projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/009) apakšdarbības 3.4. apvienotais pasākums “VLBI metode – universāls instruments kosmosa pētījumos”, kurā tika iekļauts darba seminārs par VLBI metodes pielietošanu dažādās jomās, darba seminārs par VLBI un kosmosa ģeodēzijas kopējām tehnoloģiskajām iespējām, kā arī konsorcija valdes sēde.

Pasākuma pirmajā daļā notika divi lekciju tipa semināri, kuros VSRC un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji pastāstīja par saviem pētījumiem VLBI (ļoti garas bāzes interferometrija), kā arī kosmosa ģeodēzijas nozarē. Pirmais uzstājās VSRC vadošais pētnieks Ivars Šmelds, kurš pastāstīja, kas ir interferometrija un VLBI metode, tās attīstības vēsturi, kā arī ar ko šobrīd nodarbojas VSRC un plāni tālākajai nākotnei. Pēc tam uzstājām VSRC pētnieks Vladislavs Bezrukovs pastāstīja par kosmosa satiksmes kontroli un saviem pētījumu rezultātiem.

Otro lekciju daļu vadīja RTU asociētais profesors Jānis Kaminskis un doktorants Lauris Goldbergs, kuri pastāstīja par VLBI un kosmosa ģeodēzijas savstarpējo saikni. L. Goldbergs izskaidroja globālās ģeodēziskās novērošanas sistēmas (GGOS) principu, bet J. Kaminskis pastāstīja par ģeodēziskajiem VLBI realizācijas priekšnosacījumiem, tehnoloģiskajām iespējām un teorētiskajiem ieguvumiem. J. Kaminskis pastāstīja arī par iegūto pieredzi no norvēģu kolēģiem, kur nesen bija devies komandējumā.

Bildes no 13. decembra pasākuma

Pasākuma otro daļu VSRC sāka ar virtuālās astronomijas enciklopēdijas atklāšanu. Virtuālās enciklopēdijas mērķis ir iepazīstināt visus astronomijas interesentus, gan lielus, gan mazus, par dažādām kosmosa tēmām. Pēc svinīgā pasākuma notika divas aktivitātes – ekskursija fizikas skolotājiem un RTU studentiem pa VSRC elektronikas laboratorijām, kā arī JIV-ERIC LR nacionālā mezgla konsorcija valdes sēde. Valdes sēdē VSRC direktors Valdis Avotiņš ziņoja par pusgada laikā paveikto projektā ATVASE un astronomijas politiku Eiropā. Sanāksmes galvenais mērķis bija stratēģijas pilnveidošana un turpmāko tematisko semināru pielāgošana dažādām tēmām, lai piesaistītu arī citus sadarbības partnerus, piemēram, tēmas par optisko teleskopiju, izglītību, jonosfēras pētījumiem, tālizpēti, datu straumēšanu u.c. Pasākums noslēdzās ar mērķi pielāgot stratēģiju ar dažādu tēmu semināriem un veikt tās apstiprināšanu nākamajā valdes sēdē.

Vairāk par JIV-ERIC LR nacionālā mezgla konsorciju

Vairāk par projektu ATVASE