Projekta “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” Nr. 1.1.1.1/18/A/125 ietvaros ir veikta tirgus ekonomiskā izpēte. Tā kā projekta DrauGen mērķis ir izveidot un videi draudzīgus elektroenerģijas veloģeneratorus, kuri spēj uzlādēt un barot citas mazas elektroierīces tad tika veikta potenciālā tirgus izpēte, lai saprastu vai izstrādātais veloģenerators būs komercializējams. Galvenā ideja ir aizvietot kāda no velosipēda riteņa rumbām ar dinamo rumbu, kurā ir  nemagnētiska materiāla izgatavots rotors ar magnētiskajiem kontaktiem kurš pārvietojas perpendikulāri magnētiskā lauka līnijām. Veicot tirgus izpēti un analīzi tika secināts, ka velosipēdistiem, velotūristiem un velosipēdistiem-tālbraucējiem šī ierīce ir vispiemērotākā, jo šie mērķa segmenta pārstāvji ir visbiežākie dinamo mezglu pircēji un viņiem labi noderētu iespēja uzlādēt savas elektroierīces, pavadot ilgu laiku ceļā, kā arī tikt pie spēcīgas, ilgtspējīgas gaismas ierīces. Pēc pasaules velosipēdu aksesuāru tirgus izpētes tiek secināts, ka tirgus ir salīdzinoši mazs un izaugsmes potenciāls ir ierobežots, jo tikai atsevišķās Eiropas, Baltijas un Skandināvijas valstīs riteņbraukšana ir populāra. Šī projekta attīstībai labvēlīgākās valstis pēc pētījuma rezultātiem ir Nīderlande, Dānija, Vācija, Zviedrija, Itālija, Polija un Francija. Balstoties uz segmentācijas analīzi, ir vēlams konkurēt līdzīgos segmentos kā dinamo rumbu ražotājiem. Izanalizējot un salīdzinot biznesa modeļus un stratēģijas, kā arī ar tiem saistītos riskus tiek secināts, ka licencēšanas biznesa modelim ir vislabākais potenciāls. Izvēloties šo modeli lielākās pūles prasīs produkta izstrāde, toties, tieši šajā jomā komandai ir vislielākā pieredze. Turklāt, veiksmīga DAK ražotāju ražošanas licencēšana prasa mazākas investīcijas un mazāk pūļu. Šī stratēģija, arī, neietekmēs īpašumtiesības uz tehnoloģiju, pat ja tiks atrasts jauns pielietojums ģeneratoram.