Ventspils Augstskolas (VeA) īstenotā projekta BALTICS (Building on Advanced LOFAR Technology for Innovation, Collaboration, and Sustainability) noslēguma konference norisinājās 5. un 6. decembrī Jūrmalā un Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā (VSRC) Irbenē. Projekts BALTICS ir Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts, kura realizēšanas laiks ir no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim (36 mēneši). BALTICS projekts ir pirmais Ventspils Augstskolas projekts, kas ticis īstenots programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, projekta pieteikumam iegūstot ļoti augstu novērtējumu (14.5/15.0). 2015. gadā tika iesniegti kopumā 515 projekta pieteikumi, no kuriem tikai 60 tika apstiprināti to tālākai īstenošanai, tai skaitā, arī BALTICS projekts.

Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes: pieci apmācību cikli VSRC, viens apmācību cikls ASTRON, vairākas prakses ASTRON institūtā un Mančestras Universitātē, vasaras skola ASTRON, zinātniskās konference organizēšana Ventspils Augstskolā (projekta noslēgumā) un sasniegto rezultātu prezentācija starptautiskajās zinātniskajās aprindās un Latvijā.

Projekta ietvaros VSRC darbinieki ieguva jaunas zināšanas un praktisku pieredzi ar LOFAR (zemo frekvenču antenu masīva) tehnoloģijām saistītās zinātnes jomās, kas ievērojami spēja paaugstināt VSRC zinātnisko publikāciju kvalitātes līmeni. Tika veicināta sadarbība ar Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem LOFAR tehnoloģiju jomā. Projekta laikā iegūtās zināšanas varēs pielietot potenciālās LOFAR stacijas izveidošanai un ekspluatēšanai Latvijā.

Noslēguma konferencē kopumā piedalījās 50 zinoši nozares pārstāvji no vairākām Eiropas valstīm (Nīderlandes, Bulgārijas, Vācijas, Francijas, Apvienotās Karalistes, Ukrainas, Polijas, Krievijas un Latvijas). Ventspils Augstskolu šajā konferencē pārstāvēja 20 VSRC darbinieki. Šīs konferences mērķis bija iespēja VSRC pārstāvjiem dalīties ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, kas tika iegūta ASTRON institūtā Nīderlandē un Mančestras Universitātē. Konferences laikā bija iespējams satikties ar vairākiem radioastronomijas nozares speciālistiem, tādējādi veicinot savstarpējas sadarbības iespējas nākotnē. Konferences pirmā diena (5. decembris) tika aizvadīta Jūrmalā, viesnīcā „Jūrmala SPA”, nozares speciālistiem prezentējot savas iegūtās zināšanas projekta ietvaros. Savukārt konferences otrā diena (6. decembris) tika pavadīta, iesaistoties aizraujošās diskusijās, prezentējot dažādas saistošas tēmas konferences dalībniekiem un apskatot Ventspils Augstskolas Irbenes radioteleskopu kompleksu Ventspilī, Irbenē.

Video no BALTICS noslēguma konferences