Laikā no š.g. 26. janvāra līdz 7. februārim IZI VSRC vadošais pētnieks un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.1.1.1.1/16/A/213 „Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) zinātniskais vadītājs kopā ar šī projekta izpildītājiem zinātniskajiem asistentiem Arti Aberfeldu un Kārli Bērziņu atradīsies komandējumā Jekaterinburgā  (Krievija), lai piedalītos Urālu Federālās universitātes (URFU) rīkotajā zinātniskajā konferencē “Kosmosa fizika” un prezentētu ziņojumu “Metanola māzeru novērojumi ar Ventspils radioteleskopiem”. Pēc konferences VSRC zinātnieki kopā ar URFU Astronomiskās observatorijas zinātniekiem kopīgi veiks darbu pie kosmisko māzeru novērojumu programmas un šo novērojumu datu interpretācijas, kā arī uzsāks darbu pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas. Pēdējos gados Ventspils Augstskolai ar URFU ir izveidojusies cieša sadarbība, noslēgts savstarpējās sadarbības līgums.

Piedalīšanās konferencē un vizīte URFU Astronomiskajā observatorijā notiks ar ERAF atbalstu projekta ASTRA ietvarā.

Vairāk par projektu ASTRA