6.-12. maija nedēļas sasniegums: autors astronomijas tehniķis Jānis Šteinbergs.

Šī gada 2. maijā tika veikts VLBI novērojums ar VSRC rīcībā esošiem radioteleskopiem RT32 – RT16 lokālā interferometra režīmā. Minētais novērojums bija pirmais novērojums, kurā tika sekmīgi novērots dabīgais avots, izmantojot abus radioteleskopus. Pēc iegūtajiem rezultātiem ir iespējams secināt, ka abu radio teleskopu tehniskais komplekss ir “darba kārtībā” pēc abu teleskopu renovācijas, uztvērēju un laika standarta atjauninājumiem. Iepriekš veiktie minētā tipa novērojumi neizdevās tehnisku problēmu dēļ.

Sākot no novērojuma plānošanas līdz pat datu apstrādei un rezultātu interpretācijai, uzdevumus veica VSRC komanda sadarbojoties trim VSRC struktūrvienībām – Astronomijas nodaļai, Augstas veiktspējas skaitļošanas nodaļai un tehniskajam dienestam. Iegūtie rezultāti apliecina augsta līmeņa kompetenci un laika gaitā uzkrāto pieredzi.

Attēls: abu teleskopu kros-korelācijas funkcija bāzes līnijā RT32 – RT16. Datums 2. maijs 2019, frekvence 6667.49 Mhz, LSB, Lcp-Lcp, avots 3C84 x ass FFT punkti, y ass kros-korelācijas maksimums.

Attēls: abu teleskopu kros-korelācijas funkcija bāzes līnijā RT32 – RT16. Datums 2. maijs 2019, frekvence 6667.49 Mhz, USB, Rcp-Rcp, avots W3OH x ass FFT punkti, y ass kros-korelācijas maksimums.