Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/010 “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3.kārta” ietvaros ir paredzēts pabeigt 2011. gadā uzsāktos radioteleskopu  atjaunošanas darbus. Šo pasākumu ietvaros 2018. gada vasarā paredzēts veikt radioteleskopa...